Onafhankelijk Onderzoek : SaamFlex Kansrijke oplossing

Centraal in het onderzoek  'Arbeidsmarkteffecten maatregelen AWBZ en Wmo en stelselwijziging JZ' staan de arbeidsmarkteffecten van de maatregelen uit het Regeerakkoord 2012 en het Begrotingsakkoord 2013. Een aantal perspectief rijke oplossingen komen hier aanbod. 

Poolvorming en/of collegiale uitleen In de zorgsector bestaat reeds een lange traditie van interne pools van werknemers. In 2013 is in Noord-Nederland ook een proef gestart met een pool voor maatschappelijk werkers gericht op zorgfuncties.

Daarnaast zijn er initiatieven op het gebied van collegiale uitleen. Er is ook een mix mogelijk van interne poolvorming en collegiale uitleen. Steunpunt in de Zorg heeft SAAMFLEX ontwikkeld.
SAAMFLEX is het digitale portal voor mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers in de zorg. Door SAAMFLEX kunnen aanbieders hun interne flexpools integreren over diverse zorglocaties en desgewenst ook met andere zorgorganisaties en vervolgens hun flex- medewerkers indien nodig/gewenst uitwisselen. Het biedt ook de mogelijkheid om medewerkers ervaring in andere branches in de zorg op te laten doen (bijv. gehandicaptenzorg, thuis- zorg, ziekenhuis).

 

Het eindrapport kunt u hier downloaden, vanaf blz 58 vind u een overzicht van de kansrijke oplossingen.

Bijlagen