Zorgvisie: Hoe maak je je personeelsbestand flexibeler

Marktplaats voor de zorg
Hoe maak je je personeelsbestand flexibeler, zodat je je medewerkers efficiënter en effectiever kunt inzetten?

Op die vraag meent wervings- en selectiebureau Aatop Zorg het antwoord te hebben gevonden. Via de digitale portal Saamflex kunnen zorgorganisaties hun flexpools inzetten bij hun eigen locaties of bij vergelijkbare zorginstellingen. 'Want vaak werken die onder- ling niet samen', zegt accountmanager Mark Smidt van Aatop Zorg. 'Inroosteren is meestal per locatie geregeld. Bij personeelsschaarste moeten dan dure krachten worden ingehuurd, terwijl er op andere locaties misschien mensen zijn die kunnen invallen. Bovendien kan de ene zorgorganisatie op maandagavond mensen tekortkomen terwijl een andere organisatie vijf- honderd meter verderop medewerkers beschikbaar heeft. Maar ze weten het niet van elkaar.'


Medewerkers uitwisselen
Smidt omschrijft Saamflex als een soort 'Marktplaats voor de zorg'. Al gaat het hier niet om verkopen, maar om uitwisselen. 'Het zorgt voor verbinding tussen organisaties en geeft inzicht in hoe zij hun medewerkers vaker en flexibeler kunnen inzetten. Organisaties bepalen zelf wie zij inhuren. Voor medewerkers met een klein contract bete- kent het dat ze meer kunnen werken als ze dat willen. Dat leidt tot minder uitstroom.' Smidt is nu volop in gesprek met 'verschillende' zorginstellingen. 'Het kan opeens snel gaan. Bij een organisatie voor oude- renzorg wachten we alleen nog op akkoord van de OR.'

Meldt een organisatie zich aan, dan informeren Smidt en zijn collega's het personeel over de werking van de portal. Organisaties krijgen ondersteuning via een helpdesk of via de mail. Medewerkers melden zichzelf aan, vullen hun cv in en voegen een verklaring omtrent gedrag bij. Daarnaast vullen zij hun beschikbaarheid en specialisatie in, bijvoorbeeld decubitusverpleging.

'Een teamleider die voorziet dat er volgende week drie avonden extra verzorgenden nodig zijn, logt in op Saamflex en vult een zoekopdracht in. Geïnteresseerden reageren, de teamleider selecteert de juiste mensen en legt contact. De gewerkte uren worden in Saamflex geregistreerd en kunnen per periode worden gefactureerd door de 'uitlenende' organisatie'.

Het tarief voor deelname aan Saamflex hangt af van de grootte van de organisatie en het gebruik: intern of extern, medewerkers van binnen of van buiten inschakelen.

Bijlagen