Hoeveel risico loopt u met uw huidige flexpool?

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli 2014 na een debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor de inzet van personeel. Om voor 2015 afspraken te maken over de zorgproductie moeten zorginstellingen met meerdere gemeenten om tafel. Instellingen in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg moeten gemiddeld met maar liefst 12 (geclusterde) gemeenten afspraken maken. 

 

Zorginstellingen vrezen daarom dat de onderhandelingen niet volgens planning zullen verlopen. In de Wmo staat vermeld dat contractering voor 1 oktober plaats moet vinden. Slechts 20 procent van hen verwacht deze deadline te halen. 

Door de verschillende transities verwachten zorginstellingen kortingen op zowel het aantal behandelingen als op de tarieven. Zorginstellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg verwachten gemiddeld 4,4 procent van hun totale omzet kwijt te raken. Naast tariefkortingen komt dit ook door een dalende cliëntenpopulatie (-3,0 procent).

 

Gevolgen voor de inzet van personeel 

Door de veranderingen in de zorg wordt de inzet van flexibel personeel risicovoller. Waar het eenvoudig was vrijwel risicoloos een eigen flexpool te beheren is het nu aan risico’s gebonden. Door het verbod op 0 uren contracten, kan de inzet van tijdelijk personeel leiden tot dienstverbanden die niet gewenst zijn. Omdat het nog onduidelijk is hoe groot de zorgvraag in de toekomst zal zijn, is flexibiliteit een noodzaak.

 

Inspelen op een onvoorspelbare zorgvraag

Om in te spelen op de verandering van de vraag is het noodzakelijk de huidige risicovolle flexpool te analyseren en in te krimpen zodat een flexpool ontstaat zonder risico’s op ongewenste dienstverbanden. Welke medewerkers dienen behouden te worden voor de flexpool en met welke medewerkers loop ik als organisatie een risico.
Na deze analyse bestaat de flexibele schil uit een flexpool met laag risico en een flexpool met hoog risico. Wanneer de flexpool in balans is en de planning efficient is kan de zorginstelling goed aan de zorgvraag voldoen. Maar wat gebeurd er wanneer de flexpool tijdelijk niet voldoet en er een tekort is aan medewerkers?
Omdat een zorginstelling niet het risico wil lopen op nieuwe dienstverbanden als gevolg van tijdelijk inzet van medewerkers, kan gebruik gemaakt worden van een externe flexpool zonder risico op een dienstverband die gefaciliteerd wordt door SAAMFLEX. Wanneer de zorginstelling inzicht heeft in de capaciteitsvraag, en daardoor instaat is haar eigen flexpool weer te vergroten kan de medewerker die ingezet wordt via SAAMFLEX weer een dienstverband krijgen met de zorginstelling.

Wilt u weten hoe SAAMFLEX uw organisatie kan helpen met het verkleinen van het risico? Neem dan contact met ons op.